- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Буњиште (ђубриште) на коме се скупља стајско ђубриво из штала у којима бораве коњи, краве и друга стока, састоји се рд разних материја које полако труле. Том приликом ствара се топлота, јер је труљење једна врста сагоревања, па се због тога буњиште "пуши".

У стајском ђубриву непрекидно се обавља тиха оксидација (тихо сагоревање), изазвано труљењем биљних отпадака (сламе, сена) и животињске мокраће и балеге. Пошто се те материје непрекидно чисте из штале и бацају на једно место, процес тихе оксидације је непрекидан. Као и код сваке оксидације (сагоревања, тј. сједињавања са кисеоником из ваздуха), тако се и овде развија топлота, а истовремено се ослобађају и разни гасови. Отуда се буњиште непрекидно пуши, што је нарочито видљиво у хладне дане.

Зашто се буњиште пуши?