- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Пламен је најврелија ствар са којом долазимо у додир. Он пали и пече све што дође близу њега. Тако је и са нама: дотакнемо ли пламен, његова врелина нас опече, јер он покушава да и нас запали, да и нас претвори у пламен.

Пламен је носилац две врсте енергије: топлотне и светлосне. Сагоревање неког тела је, у ствари, хемијска промена при којој се то тело сједињује са кисеоником из ваздуха. Сједињавање материје са кисеоником назива се: оксидација. Међутим, у оксидацију спада, на пример, и рђање гвожђа, јер се и у том случају материја сједињава с кисеоником, мада врло споро. Сагоревање са пламеном је, дакле, брза оксидација, јер се догађа нагло. Свако нагло сагоревање ствара и топлоту и светлост.

Зашто нас пламен опече?