- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Магнет је предмет који има особину да привлачи друге предмете. Магнет је увек од метала и привлачи само металне предмете. Дрво не може да привуче. Магнетска снага (моћ привлачења) назива се магнетизам. То је природна појава. И наша Земља је један огроман магнет.

Тело које има особину да око себе ствара магнетско поље називамо магнетом. Сва небеска тела су природни магнети, а то је и магнетска руда, која се налази у рудницима. Вештачки магнети добијају се кад помоћу електричне струје намагнетишемо неко метално тело и тако створимо у њему магнетско поље. Свако магнетско поље (па и наша Земља, као џиновски магнет) има два пола: северни и јужни. Северни магнетски пол Земље налази се на јужном географском полу, а јужни на северном.

Зашто магнет привлачи чиоде?