- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Овом коњу са жутом капицом види се само једно око зато што је нацртан са стране. То се каже: из профила. Да је сликар стао испред коња и цртао га спреда (то се каже: ан фас), коњ би на цртежу испао другачије: видела би му се оба ока.

Изглед модела који сликамо или снимамо зависи од његовог положаја, тј. од места са кога га сликар или фотограф посматрају. Онима који немају цртачких, односно сликарских способности или су још недовољно вешти, лакше је да нацртају профил него ан фас. Можда су зато и први цртежи које је човек у својој дугој историји почео да прави били из профила. Животиње нацртане на зиду Алтамирске пећине у Шпанији, пре више од 30.000 година, све су из профила. И стари Египћани су сликали најчешће из профила.

Зашто коњ на слици има само једно око?