- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Електрична струја у нашој кући допире до утикача и до прекидача за сијалице. Она је ту стално, а у сијалицу уђе тек онда кад притиснемо прекидач. У том тренутку ми "продужујемо" пут струје, па тада понекад искочи варница. То је спој струје.

У свакој утикачкој кутији постоје два пола, између којих влада разлика у напону струје. Међутим, они су изоловани један од другог ваздухом, па се струја у утикачу налази у стању мировања. Кад утикачкој кутији приближавамо утикач, смањује се дебљина ваздуха између продужетка полова, па у једном тренутку ваздух више није довољан изолатор. Струја "потрчи" ка крајевима утикача: тада севне варница, пре него што је утикач сасвим ушао у утикачку кутију. Слично се може догодити и кад вадимо утикач.

Зашто искаче варница кад укључујемо струју?