- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сунчева оветлост састављена је од свих боја асоје постоје. То се назива: спектар. На тлаткој површини мехура од сапунице сунчева светлост се прелама и боје се раздвоје. Нису више у једном белом снопу, него се преливају свака за себе. То исто се догађа и у дуги на небу.

Кад светлост прелази из једне провидне средине у другу, она се прелама и расипа. Спектар боја добијамо кад белу сунчеву светлост пропустимо кроз стаклену призму. Тада се врши разлагање светлости (дисперзија) и видимо све боје. Слично се догађа и кад светлост падне на мехур од сапунице. Његова сјајна и глатка површина расипа и разлаже светлост, па се спектар боја појави по ивицама мехурова. Зато деца воле да праве и пуштају мехуре од сапунице.

Зашо се у мехуру виде све боје?