- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Снабдевање градова водом веома је важно за живот и рад, па зато постоје многа постројења којима се обезбеђују довољне количине воде. Једно од тих постројења је и торањ за воду (водоторањ), подигнут на узвишенијим деловима града, одакле вода кроз водоводне цеви одлази у станове.

Свима  нам је познат  закон о спојеним судовима, који каже да је ниво воде увек једнак у свим судовима који су спојени. На том принципу ради и водоторањ, тј. резервоар за воду. Он је повезан водоводном мрежом са свим славинама које се налазе испод површине његове воде. У водоторањ се пумпама доведе вода, па она онда слободним падом и по систему спојених судова, — доспева под притиском у сваки стан. Довољно је отворити славину па да вода потече.

Шта је водоторањ?