- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Као и све остале воде, тако и вода у рекама потиче од кише. Извор реке обично је танак млаз подземне воде која је избила на површину тла. Њој се придружује и вода од отопљеног снега и ледника (глечера), па тако река постепено добија све већу количину воде.

Од извора, где се образује поток, текућа вода издуби корито, које непрекидно са свих страна прима у себе нове количине воде. То су не само кишница и отопљени снегови, већ и други потоци, бујице итд. Они се спајају и нарастају док не створе велики водени ток који називамо реком. Са већих надморских висина река тече наниже, ка мору, у које се улива сва текућа вода са Земљине површине. Све притоке једне реке сачињавају речни слив.

Откуда долази речна вода?