- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Једрилица има широка једра од јаког платна. Кад су та једра разапета и кад ветар дува у њих — једрилица се креће. Ако је ветар повољан, ни сувише јак нити преслаб, бродом на једра може се путовати прилично брзо и веома далеко.

Погонско средство једрилица и бродова на једра (једрењака) јесте снага ветра. Једра сакуПљају ту снагу ветра, која је у стању да покрене и велики брод, какви су били некадашњи клипери. Клипери су били тешки и до 2000 тона, а површина њихових једара износила је по 4000 квадратних метара. Једрењак не мора увек бити у положају са "ветром у леђима", јер се може једрити и до угла од 35 степени од правца ветра. Тада се крмом исправља правац и брод се креће у правој линији.

Како једрилица плови без мотора?