- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Земљина површина се током многих векова набирала, — уздизала се и спуштала, па су тако постала узвишења и удубљења. Та узвишења су планине, брда и брегови, а удубљења су долине. Долинама најчешће теку реке.

Пре више милиона година многе данашње планине биле су, у ствари, морска удубљења, тј. морско дно. На том дну таложили су се дебели слојеви (седименти) разноврсног материјала, који је очвршћавао под огромним притиском водене масе. Када се под утицајем набирања Земљине коре некадашње морско дно издигло, стене су се појавиле на површини. На њих су потом утицали ветар, киша и друге атмосферске појаве (то је ерозија) и дале им изглед који данас имају.

Како су постале планине?