Како вода окреће воденични точак?

Како вода окреће воденични точак?

На воденичном точку налазе се лопатице. Вода из потока или из нарочито саграђеног канала (јаза) захвата те лопатице, потискује их једну ба другом и тако окреће точак.

 У снази свога кретања, текућа вода садржи велику механичку енергију, која зависи од количине и брзине воде. Што има више воде и што је њена брзина већа, — то расте и енергија. Воденични точак користи ту енергију. Његове лопатице (или крила) правилно су распоређене по ивици и постављене тако да истовремено неколико њих додирује површину воде. Снага воденог тока пада на лопатице и потискује их, а тиме покреће цео точак, који то окретање преноси на жрвањ што у воденици меље жито.

Podelite sa nekim na: