- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

На воденичном точку налазе се лопатице. Вода из потока или из нарочито саграђеног канала (јаза) захвата те лопатице, потискује их једну ба другом и тако окреће точак.

 У снази свога кретања, текућа вода садржи велику механичку енергију, која зависи од количине и брзине воде. Што има више воде и што је њена брзина већа, — то расте и енергија. Воденични точак користи ту енергију. Његове лопатице (или крила) правилно су распоређене по ивици и постављене тако да истовремено неколико њих додирује површину воде. Снага воденог тока пада на лопатице и потискује их, а тиме покреће цео точак, који то окретање преноси на жрвањ што у воденици меље жито.

Како вода окреће воденични точак?