- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сунчеви зраци загревају Земљу. Предели око екватора (полутара) примају много сунчевих зракова и зато у њима влада топла клима. Поларне области добијају много мање сунчевих зракова и зато су веома хладне. Наша земља се налази на средини између те две области, па код нас влада умерена клима.

Земља није изложена сунчевим зрацима равномерно, нити они у разна доба године падају на једно место увек под истим углом. У свом кретању око Сунца, Земља се налази у таквим положајима да исте области зими добијају светлост под мањим углом, а лети под већим. Та разлика постаје све мања што се ближимо полутару, па тамо и нема праве зиме, него влада вечито лето. На области око оба пола зраци падају косо током целе године, па је тамо хладно чак и за време кратког поларног лета.

Зашто има хладних и топлих области?