- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Електрична струја није увек исте јачине (каже се такође: истог напона). Ми обично користимо струју од 110 или 220 волти. Трансформатор је уређај који мења напон електричне струје, — смањује га или повећава.

Трансформаторима се мења напон
електричне струје, тј. подиже се
или смањује онолико колико је
потребно. Струја се увек преноси
на велике раздаљине под високим
напоном, али при распоређивању
струје по становима и предузећи-
ма напон мора да буде нижи, по-
што је тако мања опасност прили-
ком употребе. Значи, струју треба
преобразити — трансформисати.
(Отуда потиче и назив уређаја —
трансформатор.) Апарати за упо-
требу у домаћинству често су дво-
напонски: мали уграђени транс-
форматор омогућује да се апарат
употребљава или на 110 или на
220 волти.

трансформатор