- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Ватра производи топлоту. И кретање производи топлоту. Али — помоћу машина топлота може да се опет претвори у кретање и да се употреби на много начина за разне корисне ствари.

Топлота је један облик (вид) енергије. Она претвара воду у водену пару, а водена пара покреће локомотиву, она окреће динамо-машину, која производи електричну струју. Топлота повећава запремину гасова у реактивном мотору и у моторима са унутрашњим сагоревањем. Нуклеарна енергија развија велику топлоту, па ту топлоту електричне централе употребљавају за производњу струје. Сунчева топлота ствара ветрове, ветрови доносе кишу, а кише доносе воду бранама и окрећу турбине... Сва енергија на Земљи долази од Сунчеве топлоте и светлости, па и топлота свеће, која покреће вртешку-играчку, као што се види на слици.

топлота