- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Од влакана која се добијају од билзака и животиња, или од вештачких влакана која се производе у фабрикама, израђују се дуги конци, а од њих се онда праве разноврсне тканине, које заједничким именом називамо "текстил".

Дуго су животињска вуна и свила од свилене бубе, а од биљака — памук и лан, били најважније текстилне сировине, заједно са мохер-вуном ангорске козе и камиљом, ламином или зечјом длаком. Од јутиних и кудељних стабљика прављене су чврсте вреће (џакови). И од литттћа рафије израђивала се тканина. Доцније су створена вештачка текстилна влакна, као што је рајон (од целулозе из дрвета), па најзад и синтетичке тканине: најлон, тергал, крилор, које се производе од разних једноставних хемијских једињења, уља, нафте итд. У нашој земљи веома је развијена производња текстила, нарочито од природних влакана.

текстил