- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Сумпор је хемијски елеменат сјајне жуте боје, који се употребљава за производњу шибица, сумпорне киселине, барута и још много чега другог. (На пример, загревањем са сумпором добија се од каучука гума.)

У тексашким рудницима у Америци сумпора има у слободном стању, у старим вулканским наслагама. У Италији се сумпор налази у поднржју вулкана Везува, на местима која се називају "солфатаре", а у Француској се добија и из природног (земног) гаса. Сумпор је саставни део многих производа, а има га и у биљкама: црном и белом луку, рену итд., као и у јајима. Сумпором се, на пример, убијају клице разних болести винове лозе (чокоти се каде сумпором). Вулканизацијом се побољшава квалитет каучука, јер од количине сумпора зависе тврдоћа и кртост гуме. Код нас се сумпор највише добија у Бору.

сумпор