- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад слушате музику са стереофонске ("стерео") плоче, чини вам се да звуци долазе из свих углова просторије, као да слушате прави оркестар у концертној сали — клавир је сасвим лево, виолинисте у средини, трубачи позади десно.

Стереофонија је начин снимања звукова који звуцима даје просторност и пуноћу, тако да звуче природније и стварају у нашем чулу слуха осећај да долазе из свих праваца. Тај начин се користи и у неким биоскопским салама, кад се приказују филмови снимљени у синемаскопу. Стереофонска плоча има само једну бразду, као и обична, али зато има два записа, повезана са две групе микрофона, погодно распоређених у сали приликом снимања. Из два одвојена звучника, од којих се сваки односи на по један од она два записа, ми чујемо музику стереофонски, што значи да звуци равномерно испуњавају целу просторију.

стереофонија