- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Неки светлосни зраци боље се виде од других. Црвени зраци, на пример, виде се најслабије. А инфрацрвени зраци су сасвим невидљиви, али зато они, уместо светлости, дају велику топлоту.

Сунчева топлота долази до нас зрачењем, што значи у правој линији, као светлост. Она пролази кроз међупланетни простор, креће се кроз ваздушни омотач Земље, па тако стиже до тла. Принцип загревања инфрацрвеним зрацима данас се вишеструко примењује: у медицини за загревање целог тела или појединих органа, у домаћинству за печење меса ("инфра-роштиљи"), у пољопривреди за уништавање инсеката, у индустрији итд. А кад се специјалним камерама фотографише инфрацрвеним зрацима, они и у мраку "виде" бића и предмете који зраче топлоту, па тако репродукују њихову слику!

инфрацрвени зраци