- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Жице клавира, гитаре, виолине, затегнуте мање или више, могу да се поремете, па инструмент не свира тачно: тада кажемо да је "раштимован". Звучна виљушка (дијапазон) служи да лако и поуздано сазвучимо ("наштимујемо") жичане музичке инструменте.

Звуци и шумови настају услед треперења које у ваздуху производи неко тело — музички инструмент, гласне жице, експлозив итд. Дијапазон је, као што слика приказује, мала метална виљушка у облику слова U, чији краци трепере кад се лако ударе. Што су краци краћи, звук је пискавији (виши). Према томе, већ у фабрици се звучна виљушка тачно подеси да звук што га производи буде увек тон "а" (440 трептаја у секунди). Дијапазон ће стално давати тај тон, јер он никада не може да се "раштимује". А штимовање инструмената се врши увек почев од тона "а".

звучна виљушка