- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Прекидачем на зиду или на гајтану можемо да укључимо ("упалимо") и искључимо ("угасимо") лампу. Прекидач отвара или затвара струјно коло, тј. укључује или искључује довод струје. Аутоматски прекидачи на разним апаратима сами прекидају струју у случају неправилног рада.

Постоји неколико уређаја који осигуравају безбедност у електричној инсталацији. То су: обични осигурачи, аутоматски осигурачи и прекидачи. Аутоматски прекидачи раде на принципу електромагнета. Магнетно поље које се ствара у једном калему добија јачину од јачине струје што кроз њега пролази. Ако струја постане сувише јака, магнетно поље привуче полугу једног прекидача, па се тако прекида струјно коло, тј. довод струје. У модерним кућним инсталациј ама аутоматски прекидач постављен је поред самог електричног бројила.

електрични прекидач