- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Електрична батерија је апарат у коме се једна хемијска реакција претвара у електричну струју. Кад више нема те хемијске реакције, нема ни струје, па кажемо да је батерија истрошена (празна).

Италијански научник, физичар Алесандро Волта изумео је и направио електричну (галванску) батерију. Та батерија састојала се од округлих плочица бакра и цинка, наслаганих једна на другу и раздвојених клобучином (филцом), као што је приказано на слици. Ту се ствара електрична струја. Батерије које употребљавамо за џепну лампу су суве батерије, што значи да електролит (то је супстанција у којој се ствара хемијска реакција) у њима није течан, него сув (смеса амонијум-хлорида). Јаче су батерије са течним електролитом, јер он појачава хемијску реакцију. Батерије производе струју слабог напона.

електрична батерија