- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Разнобојни пламенови ватре су гасови што се стварају услед топлоте која настаје кад горе дрво, угаљ или нафта. За ватру су знали још пећински људи, у најстарија времена.

Ватра је резултат брзе оксидације елемената који се налазе у сагорљивим телима. Оксидација је хемијско сједињавање кисеоника са предметом који гори. Већина ствари може да гори. Чак се и гвожђе може лако запалити, али — у чистом кисеонику! Ватру најпре треба запалити. Топлота ослобођена шибицом започиње разлагање запаљене материје на сагорљиве и несагорљиве делове, па се то онда преноси све даље и даље. Нека тела — на пример, фосфор — пале се сама чим дођу у додир са ваздухом. И наше Сунце је једна огромна васионска ватра.

ватра