- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Шумови и звуци крећу се кроз ваздух и ударају о зидове или друге чврсте површине и шире се као одјек. Они пролазе и кроз преграде, од њих трепери под. Акустика је наука која проучава звуке. Та наука нам помаже и да ублажимо звуке, да нам мање сметају.

Две практичне примене акустичких истраживања су соноризација (озвучење) и инсоноризација (обезвучење). У првом случају проучава се, на пример, облик и цео склоп неке сале, јер њу треба саградити тако да слушалац добро чује музику или речи, на сваком месту у сали, без одјека или "мртвих углова". У другом случаЈУ стручњаци покушавају да, употребом материјала који пригушује звуке, у фабричким халама или становима смање јачину околних звукова. Смањивање буке нарочито је важно у великим градовима, јер претерана бука која нам сваког дана "пробија уши" временом постаје штетна по здравље.

акустика