- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Нека тела, као вода, на пример — могу да буду чврста, течна или гасовита, што зависи од температуре. Лед је чврста вода. Вода је течна. Водена пара је гас. То су тзв. агрегатна стања.

Материја може да се налази у три агрегатна стања: чврстом, течном и гасовитом. Притисак и температура могу да изазову промену агрегатног стања. Те промене наступају, дакле, са примањем или испуштањем топлоте. Док је, на пример, гвожђе на нормалној температури чврст метал, жива је течан метал. Загрејано гвожђе постаје течно, па му се онда могу давати разни облици, а када се опет стврдне, гвожђе трајно задржава нов облик. Угљен-диоксид постаје течан на — 32 степена, а чврст на — 80 степени. То је онда угљени снег.

агрегатно стање