- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад су прве слике штампане на хартији, у доба рађања и развоја штампарства, цртеж се резао (гравирао) у дрвету или металу. Кад штампарска боја испуни тако урезане линије (у металу) или прекрије испупчења (у дрвету) на отиску се добијају уметникови цртежи.

Постоји више врста гравура. Код неких се бојом превлаче испупчења, а код других удубљења. Гравура у рељефу (испупчена) ради се у тврдом дрвету, као што је шимшир, док се удубљене гравуре раде на металу. Бакрорез је кад уметник специјалном резаљком урезује цртеж у плочу од бакра или челика. За израду гравуре помоћу нарочите киселине, бакарна плоча се најпре превуче танким слојем лака, а потом се у тај лак урезује цртеж. Киселина онда нагризе само оне делове са којих је скинут лак, тј. са урезаних линија.

гравура