- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

За украшавање прозора на јавним зградама и црквама често се употребљавају разнобојни комади стакла, повезани оловом. То су витражи. Неки витражи су геометријског облика, али углавном се њима представља неки призор.

Израда витража захтева уметничку обдареност и нимало просту технику — треба израдити цртеж, исећи стакло, обојити га, пећи га, повезати оловним ивицама, залемити и заковати. Највећи уметници учествовали су у изради изванредно лепих витража, који су понос многих старих здања и грађевина. Они су данас под заштитом заједнице, одржавају се и рестаурирају (обнављају). За време другог светског рата многи чувени витражи су скинути, пажљиво спаковани у сандуке, делић по делић, и чувани у склоништима од напада из ваздуха.

витраж