- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Облик који желимо најпре исечемо у картону или танкој металној плочи. Онда тај лист положимо на хартију или на тканину, па натапкамо исечену шару четком или сунђером, замоченим у боју: то је бојење шаром (мустром).

Бојење кроз исечену шару употребљава се много чешће него што мислимо. Многи натписи исцртани су слово по слово, помоћу "мустре", на сандуцима за паковање робе или емајлираним плочама са исписаним називима улица. Уз то, и данас се још многи украси израђују помоћу мустре — на тканинама у боји, на фајансу и порцулану у фабрикама посуђа итд. Сериграфија, штампање помоћу свилене тканине, је савремени начин умножавања шара, који је настао од бојења мустром.

бојење шаром