- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Соли има на много места у природи, а највише у морској води. На обалама мора постоје солане, где се вода доведе у плићак и ту испари, а доле остане со. Со се вади и у рудницима соли, који имају велике наслаге соли под земљом. Пре него што стигне на наш сто, со се пречисти.

Со је неопходан саставни део наше исхране. Без соли храна постаје бљутава, али ми со не узимамо само због укуса, већ је она потребна целом нашем организму. Добијање соли из морске воде врши се у соланама. То су плитки базени крај обале, из којих вода брзо испари на сунцу, а онда се из базена со покупи ("бере"). Окна рудника соли дубока су и по 200—300 метара. У њима су наслаге камене соли. За људску употребу со се пречишћава и додају се неки састојци.

Одакле потиче со?