- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Све намирнице се кваре зато што микроби и бактерије изазивају њихово труљење. Али, ако их на нарочити начин припремимо и ставимо у лименку (кутију од лима), која је тако затворена да уопште нема ваздуха, намирнице ће се дуго очувати. То су конзерве.

Конзервирање хране представља
веома важну ствар у исхрани.
Без конзерви пропале би огром-
не количине вишка намирница,
коЈе се сваке године производе.
Још у XIX веку утврђено је да
кварење намирница изазивају
бактерије, па су на основу тога
стручњаци пронашли конзерви-
сање — начин да се кварење на-
мирница спречи кад се оне ста-
Ее у лименку. Пошто је фран-
цуски научник Луј Пастер први
открио микробе, то се припре-
мање намирница за дуго стајање
назива пастеризација. Пастери-
зацијом (загревањем на 110 Цел-
зијусових степени) уништавају
се бактерије.

Како се храна сачува у конзерви?