- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Да би угаљ и дрво сагорели неопходан је ваздух. Тај ваздух треба да се креће одоздо према горе и да се његово кретање даље настави кроз чунак, путем којим одлази дим. На чунку постоји ручица којом повећавамо или смањујемо отвор за струјање ваздуха и дима.

Сагоревање није могућно без ваздуха, тачније: без кисеоника који се налази у ваздуху. Осим тога, добро сагоревање захтева да ваздух струји одоздо, јер би се у супротном ватра угасила од несагорљивих гасова (дима). Због тога на обичној пећи постоји при дну мали отвор за улазак ваздуха одоздо ("цуг"), а на чунку или на горњем делу пећи отвор којим регулишемо проток ваздуха. Оба та отвора могу се повећавати или смањивати, чиме управљамо брзином сагоревања, доводећи и одводећи мање или више ваздуха.

Зашто на чунку постоји ручица?