- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад би сваки кључ отварао свака врата, онда би свако ко има било какав кључ могао да уђе где му се прохте! Зато су браве направљене тако да свака има свој кључ: сваки кључ изрецкан је тако да улази само у једну једину браву.

Брава и кључева има разних врста, облика и величина, али онај њихов део који служи за откључавање увек мора бити другачији. У брави се налазе рецке у које улазе одговарајуће рецке на кључу као рука у рукавицу. Тек тада се кључ може окренути и повући запонац да се врата откључају и отворе. Постоје обичне браве, са кључевима без много рецки, али су данас највише у употреби тзв. патент-браве, чији кључеви имају више рецки и зато су те браве сигурније.

Зашто кључ отвара само једна врата?