- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Лед је лакши од воде и зато коцкица леда не потоне кад Је ставимо у чашу. Она се постепено истопи и сједини се са водом, тј. поново постане оно што је била — вода. Све ствари које су лакше од воде пливају (запушач, дрво итд.), а оне које су теже — потону.

Приликом претварања воде у лед (знамо да је то на температури од нула Целзијусових степени) повећава се запремина тог новоствореног облика течности. Због промене запремине промени се и специфична тежина материје. Специфична тежина је однос тежине једнога тела према његовој запремини (пример: специфична тежина гвожђа износи 7,8 воде 0,99, а леда 0,91). Вода је, дакле, гутлћа од леда, а има три агрегатна стања (три облика у којима се јавља): пара, вода и лед.

Зашто коцкица леда не потоне?