- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Да би горели, угаљ, дрво и њима сличне материје морају бити суве и добро загрејане. Уз то је неопходан и ваздух. Вода чини све супротно од тога: укваси дрво, охлади га и не допушта прилаз ваздуха. Зато вода гаси ватру, али не сваку: запаљени бензин не може угасити.

Главно дејство које производа вода у додиру с ватром јесте изоловање ватре од ваздуха. Тиме наступа гашење, јер нема кисеоника. Међутим, сасвим мало воде на јакој ватри изазива супротан ефекат: подстиче ватру. То је стога што усијани угљеник из дрвета или угља хемијски разлаже воду и ствара сагорљиву смешу угљен-моноксида и водоника. Зато се угљена прашина мало попрска водом да боље гори. Бензин, нафту, електричне водове кад се запале итд. гасимо нарочитом пеном, никако водом.

Зашто вода гаси ватру?