- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Стећци су средњовековни надгробни споменици који се обично налазе у мањим или већим групама — некрополама. Међу некрополама код нас најпознатија је она у Радимљу, у Херцеговини, која потиче из петнаестог века.

Стећци се у народу називају ками или биљези. Израђивани су од великих камених блокова, тешких и преко двадесет тона. Стећци су у облику плоча, сандука, саркофага, стубова и крстова. Неки су једноставни, без украса и натписа, док су други богато украшени, а имају и натписе. Некропола у Радимљу налази се западно од Стоца. Има 133 стећка, већином у облику сандука и саркофага, а међу украсима (има их на 63 стећка) преовлађују повијене линије са тролистом, штитови са мачевима, крстови, људске и животињске фигуре, сцене из лова итд. Обрада стећака показује да су уметници (звали су их ковачи) имали пуно смисла за композицију и цртеж. Према запису. радили су их мајстори Миогост, Болашин и Ратко.

Некропола у Радимљу