- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У Народном музеју у Београду чува се Мирослављево јеванђеље — најстарији сачувани српски ћирилски рукопис, написан крајем дванаестог века, познат по лепоти својих украса и орнамената.

Ово јеванђеље (православна црквена књига) написано је за хумског кнеза Мирослава, брата Стевана Немање. око 1192. године. У то доба није било штампарије, па су књиге исписиване руком. Већину текста исписао је калуђер Варсамелеон, а мањи део дијак (ђак) Григорије. Мироелављево јеванђеље је писано на белом пергаменту,  који се до данас добро очувао. Оно има велики значај за историју нашег језика и за историју уметности. Посебна вредност су иницијали и минијатуре (има их 296) којима је Григорије украсио текст, док је наслове поглавља исписао црвеним мастилом. Украси из Мирослављевог јеванђеља по лепоти превазилазе све оетале познате словенске орнаменте.

Мирослављево јеванђеље