- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Кад кажемо да је Сунце као "златан колут", направили смо поређење. А када кажемо да под "златним колутом зри жито" употребили смо у говору — метафору. У оба случаја користили смо замишљене слике — изражавали смо се сликовито.

Сликовито изражавање (језичке слике) помаже нам да боље опишемо оно што мислимо. Најпростије је поређење (компарација): "спор као пуж", "лукав као лисица". Кад изоставимо први део поређења и у новом изразу употребимо само други део поређења, добијамо метафору (скраћено поређење): кад некоме хоћемо да кажемо да је лукав, довољно му је рећи — "ти си лисица"! И шатровачки језик (арго, сленг), као и језик који употребљавају људи истог занимања — лекари, шофери, спортисти итд. богат је сликовитим изразима.

језичке слике