- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Филозофи су мудри и учени људи који се баве филозофијом. А реч филозофија потиче из грчког језика и значи "љубав према мудрости". Филозофијом су се бавили још стари народи, пре више хилзада година.

Свако доба имало је евоје велике филозофе који су размишљали, проучавали и расправљали — са својим ученицима и сами међу собом — о мишљењу и схватањима, о моралу и свему осталом што људима помаже да упознају себе и односе у друштву. Постоји много филозофских учења, али се сва деле по свом основном приступу свим стварима, — на идеалистичку филозофију, која је застарела и данас углавном напуштена, и на материјалистичку филозофију, чији су главни представници Маркс и Енгелс. Познати филозофи су још: Сократ, Платон, Аристотел, Кант, Хегел и други.

филозоф