- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Да би се добило алкохолно пиће треба дестиловати неку течност, воће или преврело зрневље. У казану за печење ракије ракиџија (пецар) кува припремљену масу (то је крмина) и тако је дестилује (пречишћава) и добија домаћу природну ракију.

Алкохол је органско угљениково једињење и највише се употребљава у фармацији, а производи се индустријски у фабрикама. Ракију (жестоко алкохолно пиће) праве веште ракиџије, у задругама или у сеоским домаћинствима. Они тачно знају каква се ракија може добити од ове или оне комине. Они знају и колико ће ракија садржати алкохола: да ли ће бити "мека" (онда се само једном дестилује) или "љута" (тада се дестилује двапут или више). Ракија се код нас највише пече од шљива (шљивовица), али и од кајсија (кајсијевача), бресака (бресковача), кукуруза (кукурузовача) итд. Кад се препече вино добија се вињак.

ракиџија