- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Натега је обично црево којим се течност лако може преточити из једног у други суд, — без икакве славине или врања. Један крај црева стави се у један суд, а на други мало усисамо ваздух — да у црево уместо ваздуха уђе течност, која се после сама претаче.

Натега делује по закону спојених судова, који каже да течност увек тежи да у свим судовима који су повезани одржи исти ниво (исту висину). Натега се најчешће користи у винарским подрумима, за претакање вина. Вино мора више пута да се претаче, како би талог остас на дну. Зато се црево натеге не замочи до самог дна, да не би захватило гушће слојеве винског талога. Као што се на цртежу види, суд у који се течност претаче мора увек бити постављен ниже од суда из кога се течност претаче.

натега