- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Канализација је читава мрежа подземних цеви кроз које се далеко од града, у реку или море, одводи прљава вода из станова, зграда и са улица. Главне одводне цеви градске канализације су толике да се кроз њих човек може кретати.

Отпадне воде из станова, фабрика, болница и других зграда садрже веома много бактерија и друге прљавштине. То су тзв. отпадне воде. Због тога се таква вода не може поново употребити, него је треба уклонити. Прљава вода се најчешће одводи у реке и мора. Међутим, да се и те воде не би превише загадиле, отпадне воде се морају филтрирати (процедити) и пречистити. Зато служе нарочити филтери (за индустрију) или се у нечисту воду убацује кисеоник,. а отакањем се извлаче најтеже нечистоће. Муљ који се при томе добија употребљава се, осушен, као одлично пољопривредно ђубриво.

канализација