- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Цеви које спроводе топлу воду до лавабоа или до радијатора за централно грејање, расхладиле би воду док не стигне где треба кад не би биле "обучене" у "одело" од плуте или неког другог материјала који успорава хлађење. То је изолација.

Калориметрија је научно-техничка дисциплина која проучава како се понаша топлота кад прелази са једног тела на друго. Резултати тога проучавања примењени су и за изолацију разних Цеви — да би се смањио губитак топлоте при преношењу топлоте у индустрији и домаћинствима, на већу или мању даљину. Размена топлоте између онога што пролази кроз цеви и средине која окружује цеви спречава се изолирајућим облогама од неке материје која је рђав проводник топлоте, на пример, плуте или стаклене вуне.

изолација