- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

За загревање станова и кување употребљавају се у домаћинствима разна горива: угаљ, дрво, нафта и др. Али, најједноставнија је употреба градског гаса (плина) који се кроз цеви разводи по кућама из градске плинаре.

Домаћинства употребљавају за горење две врсте гаса (плина) — вештачки и природни. Вештачки (генераторски) гас добија се непотпуном дестилацијом каменог угља. За то може да се троши угаљ слабијег квалитета, али су потребни прилично сложени уређаји. Природни (земни) гас извлачи се из земље, најчешће у близини извора нафте или у мочварним областима. Тај гас садржи извесне количине метана, пропана, бутана или етана, који се у течном стању допрема у домаћинства, у нарочитим челичним боцама. Тај гас називамо бутаном ("бутан-гас").

градски гас