- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

У великим градовима отпаци које бацају становници уништавају се спаљивањем. Топлота добијена тим спаљивањем може се искористити да греје велике казане с водом, која после загрева станове и фабрике.

Велики градови морају свакодневно да се ослобађају хиљада килограма разних отпадака. Захтевима хигијене највише одговара да се то ђубре спали. А то решење значи и уштеду, јер се топлота створена спаљивањем употребљава за грејање. У станове и предузећа са заједничким инсталацијама за грејање градска топлана доводи ту пару кроз подземну мрежу изолованих цеви. Тако се, ето, добро и јевтино можемо грејати отпацима. Наше градске топлане још нису опремљене за коришћење отпадака: оне користе мазут или нафту.

градска топлана