- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Највећи број цветова отворен је током дана и сав раширен сунцу и светлости. Многи цветови остају исти и преко ноћи, али има и таквих који су „зимогрожл»иви“, па чим наступи ноћна свежина они се скупе и затворе. Тако се заштите од хладноће и мпреспавају“ ноћ.

Упадљиво, шарсно и лепо цвеће (а то су крунични и чашични листићи) има г.ажан задатак у размножавању биљака. Поред тога што штити прашнике и тучак. оно служи као сигнална заставица којом биљка позива ннсекте да помогну оплођавању и пренесу поленов прах са прашника на тучак. Зато су крунични и чашични листићи веома лепи, али и нежни, па се увече многи затварају да их не оштете хладноћа и влага. Има, мсђутим, цветова који су преко дана затворени, а ноћу се отварају и шире диван мирис, јер користе услуге ноћних инсеката.

Зашто се неки цветови увече затварају?