- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Нема дрвећа без цветова, али има дрвећа чији су цветови тако мајушни и неупадљиви да се тешко примећују. Зато нам се чини да понеко дрвеће нема цветова. Без цветова дрво не би могло да се размножаза, јер од цвета постаје плод са семеном, а без семена нема нове биљке.

У биљном свету постоје многе биљке без цветова (маховине, алге, гљиве, лишаји итд.), али све дрвеће у нашим крајевима има цветове. Ти цветови су, наравно, најразличитијих облика. Леска и врба имају ресе, брестов цвет је без латица, а багрем, дрен и глог имају веома лепе и упадљиве цветове. Дрвеће спада у велику породицу семенарки, а свака биљка која се размножава помоћу семена мора имати и цвет са прашницима и тучковима.

Зашто има дрвећа без цветова?