- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Данас кад постоје моћне дизалице и друга савремена средства за грађење, изгледа просто невероватно како су некад људи успевали да огромне камене блокове уграде у високе зидове. То се постизало дуготрајним, мукотрпним радом хиљада људи и примитивним средствима.

Материјал за зидање тврђава преношен је у корпама, на колицима и колима које су вукле мазге или волови. Велики камени блокови допремани су помоћу чекрка, а клизили су по дрвеним облицама. Јасно је да такво грађење није могло бити обављено ни брзо ни лако. Неке тврђаве подизане су по десетак година, а у њих је уграђено много зноја, па и крви, хиљада људи које су бичевима терали на рад. Великаши се нису обазирали на жртве кад су хтели да себи подигну замак, утврђење или велику цркву.

Како су некад подизане тврђаве?