- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Музика је састављена од тонова — дубоких и високих, дугих и кратких. Да би се ти тонови могли забележити на хартији, постоји азбука за музику. То су ноте. Музика се пише нотама на пет водоравних линија. Поред нота постоје и помоћни знаци за писање музике.

Ноте су знаци за обележавање музике. Овакве какве су данас настале су у XVIII веку, али воде порекло од старих музичких знакова који су се звали неуме. Нотама се обележава висина и трајање тонова. Висина зависи од положаја ноте на нотним линијама, а трајање се бележи обликом ноте. Да би музичар изводио музику написану нотама, постоје и многи други знаци: виолински и бас кључ, паузе, изрази за темпо и начин свирања итд.

Како се пише музика?