- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Постоје упаљачи за цигарете који раде на гас и они који раде помоћу бензина. Код гасних упаљача гас излази кроз танку рупицу (дизну) и запали се чим креснемо кремен, који баца варницу. Бензински упаљач има фитиљ натопљен бензином и такође се пали кресањем кремена.

И гас и бензин су лако запаљиве материје. Довољна је једна варница да их запали. Ту варницу ствара кремен трењем о изрецкани точкић: тај точкић лако се покреће палцем или притиском на отварач упаљача. Варница излети и запали гас, чији се проток регулише посебним точкићем, па тако добијамо већи или мањи пламен. Код бензинских упаљача постоји фитиљ (има их и без фитиља), па се величина њиховог пламена регулише извлачењем или увлачењем фитиља.

Како се пали упаљач?