- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Џепна електрична лампа ради помоћу батерија. Струја у тим батеријама ствара се хемијским путем, што значи да оне имају сопствену светлост. Истина, снага батерија није велика и оне се брзо истроше ако сваки час укључујемо џепну лампу.

Постоји више начина да се створе самостални извори струје, који неће бити везани за постојећу електричну мрежу. У самосталне изворе струје најпре спада акумулатор, који употребљавамо за покретање стартера (анласера) у аутомобилима. Најпознатији је оловни акумулатор, у коме се хемијским путем ствара струја од оловних плоча (то су електроде) и раствора сумпорне киселине (то је електролит). Суве батерије које употребљавамо за џепну лампу имају електроде од угља и цинка, а електролит је од смесе амонијум-хлорида.

Како ради џепна лампа?