- Programiranje aplikacija i izrada sajtova: dejandozet.com .

Барометар спада у метеоролошке направе  (инструменте). Он ради помоћу једне веома осетљиве опруге, која се скупља или опружа према јачини атмосферског (ваздушног) притиска. Ваздушни притисак је мањи (нижи) ако се спрема киша, а већи (виши) кад влада лепо време.

Има више врста барометара, али најчешће употребљавамо метални барометар (анероид). Нормалан ваздушни притисак износи 760 милиметара живиног стуба на обали мора, што значи на висини од нула метара. У кутији анероида налази се једна кутијица са таласастом еластичном површином која се улеже и вибрира у зависности од јачине атмосферског притиска. То улегање преноси се опругом на казаљку скале, обележене према основном (живином) барометру. Притисак испод 760 мм предсказује кишу, а изнад — лепо време.

Како барометар показује време?